Hagesenter

Besøk oss på Bergemoen for inspirasjon og nyttig kunnskap om uterommet!

Sommerblomster

Sommerblomster er ettårige planter som blomstrer hele sommeren og dør ved første frostnatt. Forskjellen på stauder og sommerblomster, er overvintringsevne i vårt klima. Mange planter vi karakteriserer som sommerblomster, er egentlig flerårige planter, men på grunn av at de ikke tåler frost, blir de regnet som ettårige i Norge.

Sommerblomster såes innendørs tidlig om våren og plantes ut etter at faren for nattefrost er over. De blomstrer helt til høsten. Neste vår må det plantes nye blomster.
Velg mellom utallige farger og dufter.

Uteplanter

Roser er den mestsiterte planten. Noen mennesker ergrer seg over at roser har torner. Andre gleder seg over at torner har roser.

    Grupperoser (rabattroser)
    Relativt lave busker. Plantes oftest sammen i grupper eller rabatter. Flerårig.

     Stilkroser har fylte blomster, ofte på en lang og kraftig stilk.
        Klaseroser har mange blomster samlet i en klase.

    Buskroser er større busker som plantes enkeltvis eller i grupper.
        Engangsblomstrende eller gjenblomstrende

    Klatreroser har så lange skudd at må bindes opp. Klatrerosene plantes langs en vegg, mot en søyle eller espalier.
        Engangsblomstrende eller gjenblomstrende

Vintergrønt deles ofte inn i nåletrær og lavere nåletrær. Lavere nåletrær passer perfekt i inngangen til hagen
  
   Vintergrønt gir hagen karakter, hekker skjermer for vind og innsyn og gir le for andre planter.
  
   Lavere vintergrønne er en fin kontrast til stauder og bidrar til et frodig utseende.
  
   Bladbærende vintergrønt er en flott kontrast til nåletrær.
    Busker og bunndekkende planter forskjønner skråninger, fjell og murkanter.

Staude er en flerårig urteaktig plante. Plantens deler over jorda visner bort under kulde- eller tørkeperioder, mens rota overlever. Hos enkelte stauder overlever også blader og skudd, og kalles eviggrønne stauder.
   Det finnes et nærmest uendelig mangfold av stauder. Er lavendel din favoritt?

Bark, jord og torv

Bark og plantejord og torv sørger for optimal drenering slik at flerårige planter kan trives.
Jorden binder tilstrekelig med vann og slipper oksygenet til.